Политика за заштита на лични податоци

Содржината на оваа веб-страница: www.V-TAC.eu (“веб-страницата”) е во согласност со Законот за заштита на личните податоци и регулаторните одредби поврзани со него. Оваа Политика за заштита на лични податоци има за цел да ве информира за методот што го користиме за обработка на вашите лични податоци, како и за вашите права да ги контролирате овие дејства.

Ваша согласност и наша одговорност

Со прифаќање на Политиката за заштита на лични податоци на V-TAC и во зависност од услугите што сте ги избрале, давате своја доброволна согласност вашите лични податоци автоматски да се обработуваат во согласност со законот за заштита на лични податоци за маркетинг цели. V-TAC го задржува правото да ја менува Политиката за заштита на личните податоци во секое време при што за секоја промена соодветно ќе биде објавена јавна информација.

V-TAC се обврзува дека нема да обработува лични податоци на лица помлади од 18 години без согласност од нивните родители или законски старатели.

V-TAC прави напори за да Ви обезбеди достапни и корисни информации на веб страницата. Со обработка на вашите лични податоци и целосно почитување на нивната приватност, ние подготвуваме содржини што би можеле да одговараат на вашите кориснички параметри. Вашите лични податоци ќе ги користиме само заради техничко администрирање на веб страниците и заради задоволување на вашите потреби и желби. Вашите лични податоци ќе бидат користени за обработка и директен маркетинг само врз основа на ваша изречeна согласнот и само во обем неопходен за секој поединечен случај. Податоците нема да бидат пренесувани на државни органи, освен во случаи утврдени со закон.

Безбедноста на страницата се постигнува преку технички и организациски мерки против губење, уништување, пенетрација, промена или ширење на вашите податоци од неовластени лица. V-TAC не е одговорен за заштитата на податоците надвор од редовните мерки што ги презема. По истекот на роковите на чување на личните податоци, истите неповратно се уништуваат со безбедно електронско бришење, согласно политиката за начинот на бришење на документи.

Лични податоци обработени од наша страна

Личните податоци што ги добиваме и бараме од вас зависат од услугата избрана од ваша страна. Податоците се на доброволна основа и истите се поставени со цел за персонализација на страницата и за обезбедување на рекламните материјали зависно од услуга која сте ја избрале. Овие лични податоци може да бидат:
 • Дадено име и презиме;
 • ПИН;
 • Е-пошта;
 • Контакт Адреса;
 • Телефонски број за контакт.

Употреба на колачиња/ Cookies

Ваши права

Во случај доколку се имате согласено и имате дадено дозвола за обработка на вашите лични податоци од страна на V-TAC Europe, секогаш ќе ги имате следните опции:
 • Пристап до личните податоци и информациите презентирани од нивна страна, во врска со обработката на тие податоци;
 • Бришење, корекции или блокирање на лични податоци во случај на обработка што е во спротивност со Законот за заштита на лични податоци;
 • Одбивање на прием на електронски билтен и електронски маркетинг комуникации.
Оваа опција може да се искористи со испраќање е-пошта на наведената е-адреса: contact@v-tac.mk

Формулар за контакт

Ако имате било какви прашања во врска со методот што го користиме за обработка на вашите лични податоци или било какви прашања поврзани со оваа тема, Ве молиме контактирајте не користејќи некој од следниве методи:
 • Јавете ни се на: + 3892 3077 577;
 • Испратете ни е-пошта на: contact@v-tac.mk; или
 • Испратете писмо по пошта до: "ДПТУ Јакомо Техноцентар" ДООЕЛ, "Ул.32 бр.1, 1041 Илинден, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.